4 เหตุผลในการเลือกใช้พวงหรีดผ้าในงานพิธี

งานพิธีศพนั้นเปรียบเสมือนการรวมญาติเพื่อมาส่งดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ให้ไปยังสวงสวรรค์ พวงหรีดเองนั้นก็เป็นตัวแทนของแต่ละคน ที่เป็นสิ่งแทนในการระลึกถึงผู้ที่จากไปเป็นครั้งสุดท้าย ทีนี้นอกจากจะเป็นการระลึกถึงผู้จากไปเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนั้น เร…

Continue Reading
Close Menu